Konsultacja psychiatryczna

Konsultacja psychiatryczna

Konsultacja psychiatryczna

Cena: 300 zł

Czas trwania: 50 minut

Konsultacja psychiatryczna, najprościej mówiąc, jest spotkaniem z lekarzem psychiatrą. Podczas niego ma miejsce badanie lekarskie, a głównym jego celem jest postawienie diagnozy i udzielenie należytego wsparcia. Psychiatrzy pracujący w Ośrodku Psychoterapii PROGRES w Krakowie ściśle współpracują z psychoterapeutami. Dzięki temu pacjent ma gwarancję holistycznego i indywidualnego podejścia do niego i jego trudności.

 

Konsultacja psychiatryczna nie jest jednoznaczna ze skierowaniem pacjenta na leczenie w warunkach szpitalnych. Hospitalizacja jest podejmowana tylko w określonych, indywidualnych przypadkach. Wiele trudności można pokonać w gabinecie lekarza psychiatry. Konieczny może okazać się natomiast równoległy udział pacjenta w kilku rodzajach terapii.

 

Na czym polega konsultacja psychiatryczna?

Konsultacja psychiatryczna polega na zdiagnozowaniu przez lekarza psychiatrę problemu pacjenta i zaplanowaniu procesu leczenia dopasowanego do specyfiki zgłaszanych trudności. Istotnym punktem konsultacji jest wywiad chorobowy i rodzinny. Lekarz pyta przede wszystkim o stan psychiczny pacjenta. Następnie omawia, analizuje lub zleca badania dodatkowe m.in.: laboratoryjne, testowe, psychologiczne, neuroobrazowe i inne badania specjalistyczne. Zadaniem lekarza jest bowiem wszechstronne poszukiwanie źródeł zgłaszanych przez pacjenta dolegliwości. Mogą one mieć różnorodne podłoże: zarówno psychiczne, jak i somatyczne. Jeśli zajdzie taka konieczność, psychiatra wystawi receptę na potrzebne środki farmakologiczne oraz udzieli zwolnienia lekarskiego.

 

Lekarz psychiatra w zależności od potrzeb konkretnej osoby może zaproponować różne formy leczenia w warunkach ambulatoryjnych (farmakoterapię, psychoedukację, psychoterapię indywidualną, psychoterapię grupową czy psychoterapię rodzinną lub udział w warsztatach psychologicznych, bądź w grupie wsparcia. W szczególnych sytuacjach leczenie przeprowadza się również w warunkach szpitalnych (leczenie w oddziale stacjonarnym, dziennym, oddziale leczenia środowiskowego). Na każdym etapie leczenia najważniejsza jest najwyższa jakość współpracy pacjenta z lekarzem. Jego aktywny udział w terapii przyspiesza proces zdrowienia i pomaga wybrać kwestie najistotniejsze dla rozwiązania określonych trudności.

Konsultacja psychiatryczna w Krakowie

Ośrodek Psychoterapii PROGRES oferuje konsultacje psychiatryczne przeprowadzane przez doświadczonych i wykwalifikowanych psychiatrów oraz psychoterapeutów. W atmosferze komfortu i dyskrecji pacjent przedstawia wszystkie swoje trudności i niepokoje. Wspólnie ze specjalistą ustala plan terapii oraz jej cele. Jednorazowa konsultacja trwa 50 minut, a jej koszt to maksymalnie 300 złotych.

 

Konsultacja psychiatryczna w Krakowie umożliwia diagnozę zaburzeń psychicznych, emocjonalnych i osobowościowych. Podczas spotkań, między lekarzem a pacjentem tworzy się relacja oparta na otwartości, zaufaniu i poczuciu bezpieczeństwa. Specjaliści zobowiązani są do dotrzymania tajemnicy lekarskiej, co gwarantuje pacjentowi najwyższy stopień dyskrecji. Ta atmosfera jest niezbędna do osiągnięcia sukcesu terapeutycznego, jakim jest pożegnanie trudności i objawów występujących u pacjenta.

Dla kogo?

Konsultacja psychiatryczna adresowana jest do osób poszukujących porady w odniesieniu do problemów: życiowych, rodzinnych, partnerskich. Każdy, kto martwi się o swój stan psychiczny, przeżywa kryzysy, obserwuje u siebie objawy zwiastunowe choroby, powinien skorzystać z porady lekarza psychiatry. Ponadto, pacjenci ze zdiagnozowanymi zaburzeniami psychicznymi i wymagający ustabilizowania nastroju również nie powinni zwlekać z wizytą. Z usług psychiatry korzystają także osoby, które doświadczają ciężkiego stresu, zaburzeń lękowych lub obsesyjno-kompulsyjnych.

 

Pomocy potrzebują również osoby, których zaburzenia mają podłoże organiczne. Odczuwane przez nich objawy niepokoją nie tylko ich, ale również osoby z ich otoczenia. Do takich zaburzeń należą przede wszystkim: choroba afektywna dwubiegunowa, fobie, schizofrenia, zaburzenia odżywiania, zaburzenia psychotyczne, zaburzenia zachowania oraz zaburzenia osobowości, a także obsesyjne myśli.

Potrzebujesz pomocy?

Chcesz pokonać swoje trudności? Nasi specjaliści otoczą Cię profesjonalną opieką. Dzięki niej zyskasz spokój i równowagę psychiczną. Zaufaj nam i pozwól sobie pomóc.

Umów wizytę online

Wybierz specjalistę z listy poniżej

Umów wizytę telefonicznie

Zadzowń pod numer 505 511 150

Wyślij wiadomość e-mail

Na adres recepcja@klinikaprogres.pl