Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna

Cena: maksymalnie 300 zł

Czas trwania: 50 minut

Psychoterapia indywidualna jest interwencją, którą podejmujemy w celu zmiany sposobu funkcjonowania danej osoby. Gdy potrzebuje ona wsparcia, poszukuje pomocy, psychoterapeuta staje się jej ostoją bezpieczeństwa. To on posiada narzędzia i metody, dzięki którym jest w stanie wypełnić wszelkie deficyty emocjonalne pacjenta. W jego obecności pacjent czuje się komfortowo i bezpiecznie. Dzięki temu uruchamia w swojej świadomości schematy relacji z innymi osobami. Za ich pośrednictwem specjalista jest w stanie dotrzeć do źródła trudności emocjonalnych pacjenta.

 

Niemal zawsze psychoterapię indywidualną rozpoczyna się od jednego lub kilku spotkań wstępnych. Tak zwane konsultacje psychologiczne są okazją do zebrania szczegółowego wywiadu z pacjentem i określenia jego trudności oraz preferencji. Psychoterapia indywidualna umożliwia rozwiązywanie problemów za pomocą środków psychologicznych.

Cel psychoterapii

Psychoterapia indywidualna jest procesem uświadamiania i rozwiązywania problemów osobistych oraz emocjonalnych. Dzięki kontaktowi terapeutycznemu możliwe jest poznanie emocji i potrzeb pacjenta, co przekłada się na wpływ na poprawę jakości jego życia. Celem psychoterapeuty jest rozwiązanie problemu pacjenta, przy zachowaniu szacunku do jego tempa oraz gotowości do zmian.

Głównym celem oddziaływań podejmowanych w ramach psychoterapii indywidualnej jest nie tylko zrozumienie pacjenta, ale wywarcie wpływu na jego psychikę, by mógł on przede wszystkim sam zrozumieć siebie. Pacjent potrzebuje zaznać uczucia, że jest w stanie poradzić sobie ze swoimi trudnościami i posiada nad nimi kontrolę. Jest to w stanie osiągnąć jedynie przy pomocy specjalisty. Znajdując się bowiem w trudnej i wymagającej sytuacji życiowej, samodzielnie nie podejmuje on rozsądnych i konstruktywnych decyzji. Co więcej, traci samokontrolę i poczucie własnej wartości, a raz zachwiane poczucie bezpieczeństwa niełatwo odbudować, gdy nie korzysta się ze wsparcia innych osób.

Dzięki głębszemu poznaniu swoich potrzeb, oczekiwań, obrazu własnego ja, pacjent łatwiej i skuteczniej rozwiązuje wszelkie trudności i problemy napotkane na swojej drodze życiowej. Znajduje sposoby radzenia sobie ze stresem, lękami, niepewnością, poczuciem niestabilności emocjonalnej. Terapeuta pomaga mu radzić sobie z problemami nie tylko w życiu codziennym, ale i zawodowym oraz w relacjach partnerskich, przyjacielskich czy rodzinnych.

Psychoterapia indywidualna w Krakowie

Proces ten realizuje się poprzez kontakt pacjenta i psychoterapeuty. W trakcie psychoterapii indywidualnej pomiędzy dwiema osobami nawiązuje się więź emocjonalna i psychiczna, oparta na zasadzie wzajemnego zaufania, dyskrecji i otwartości. Związana jest ona ściśle z pełnieniem określonych ról społecznych (pacjenta oraz specjalisty). Tylko dzięki ich zachowaniu możliwe jest osiągnięcie wspólnego celu – dobra pacjenta.

Psychoterapia indywidualna w Krakowie daje szansę lepszego poznania samego siebie. Dzięki systematycznym spotkaniom z terapeutą pacjent uczy się, jak rozpoznawać i wyrażać swoje emocje, oczekiwania i potrzeby. Poznaje i rozwija własne możliwości, uwalniając cały swój potencjał.

Klinice Zdrowia Psychicznego i Seksualnego PROGRES dbamy o to, by psychoterapia miała charakter stały, systematyczny i cykliczny. Spotkania odbywają się regularnie i trwają około 50 minut. Koszt psychoterapii wynosi do 300 złotych. Każda sesja terapeutyczna jest w pełni poświęcona pacjentowi, jego potrzebom i zgłaszanym trudnościom.

Dla kogo?

Psychoterapia indywidualna skierowana jest do młodzieży powyżej 16 roku życia oraz osób dorosłych, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Taką sytuacją może być praktycznie każde życiowe wydarzenie. Każdy z nas inaczej postrzega bowiem trudności i problemy, które napotykamy. Utrata sensu życia, cierpienie, trudności w relacjach z innymi, problemy ze zdrowiem, uwikłanie w nałogi – to tylko niektóre z przesłanek, które powinny nas skłonić do wizyty terapeutycznej.

Psychiczne i emocjonalne zmęczenie niejednokrotnie daje również objawy ze strony różnych układów organizmu. W obciążających sytuacjach możemy czuć się źle, mieć problemy gastryczne, zaburzenia snu. Ze względu na to, że stan ten jest niezwykle wyczerpujący dla całego organizmu, możemy być skrajnie zmęczeni i odczuwać niechęć do wykonywania obowiązków.

Wsparcia potrzebują również osoby, które straciły bliskich, nie mogą odnaleźć równowagi, doświadczają problemów w życiu rodzinnym, zawodowym i prywatnym. Ze swoimi trudnościami wychowawczymi często nie radzą sobie rodzice, wstydząc się korzystać z pomocy obcej osoby. Wychowanie dziecka nie jest jednak procesem łatwym i krótkim. Na długiej drodze rodzicielstwa można napotkać wiele zakrętów, które okazują się trudne do samodzielnego pokonania. W żadnym wypadku nie jest to powód do wstydu.

Również, kiedy chcesz po prostu zmienić coś w sobie samym, własnym życiu, relacjach z innymi osobami, skorzystaj z psychoterapii indywidualnej.

Potrzebujesz pomocy?

Czekamy na Ciebie, by wspólnie określić Twoje potrzeby i pożegnać kryzysy. Trudności, z którymi się borykasz, pokonamy wspólnie, z użyciem odpowiednich metod i narzędzi terapeutycznych. W Klinice Zdrowia Psychicznego i Seksualnego PROGRES pracują specjaliści najwyższej klasy. Dzięki temu masz gwarancję sukcesu i powrotu do pełni zdrowia i sił.

Umów wizytę online

Wybierz specjalistę z listy poniżej

Umów wizytę telefonicznie

Zadzowń pod numer 505 511 150

Wyślij wiadomość e-mail

Na adres recepcja@klinikaprogres.pl