Systemowa terapia rodziny

Systemowa terapia rodziny

Systemowa terapia rodziny

300 – 600 zł

Czas trwania: 50 - 90 minut

Terapia rodziny, jak sama nazwa wskazuje, polega na wykonywaniu oddziaływań terapeutycznych, którego adresatem są członkowie danej rodziny. W przypadku tej terapii niemożliwe jest indywidualne spotykanie się z terapeutą. Takie spotkania przeczyłyby celowi terapii rodzinnej, którym jest przede wszystkim rozwiązywanie trudności całego systemu rodzinnego.


Rodzina tworzy podstawowy i pierwszy system społeczny, do którego przynależy człowiek. Poszczególni członkowie tej społeczności pozostają ze sobą w nierozerwalnych relacjach, ciągle na siebie oddziałując. Nic więc dziwnego, że w płaszczyźnie tej powstają liczne konflikty i trudności. Problemy jednego z członków rodziny wpływają na cały jej system. To również sam system rodzinny może być przyczyną powstawania problemów. Terapia rodziny pomaga odnaleźć wewnętrzną harmonię i poczucie zrozumienia oraz zaufania wszystkim członkom tej wyjątkowej społeczności.

Na czym polega terapia rodziny?

Spotkania tworzą bezpieczną przestrzeń do wspólnej rozmowy, podczas której każdy z uczestników może przedstawić swój sposób postrzegania problemu. Terapeutom systemowym towarzyszy założenie, że członkowie rodziny stanowią swego rodzaju system. To właśnie w rodzinie tkwi zatem moc, aby wspólnie zmienić sytuację, z którą borykają się poszczególni jej członkowie. Terapia ma na celu wypracowanie nowych sposobów postępowania i wzorów relacji, dzięki którym rodzina na nowo uzyska równowagę.

Terapeuta podczas konsultacji wykorzystuje wszelkie dostępne metody i narzędzia, by dowiedzieć się, na czym polegają Wasze kłopoty. Specjalista najczęściej chce poznać wszystkich członków rodziny, by usłyszeć obiektywne relacje. Obserwacja rodziny w całości zapewnia szeroki ogląd na jej funkcjonowanie, zwłaszcza jeśli poszczególni jej członkowie zamieszkują razem. Jeśli podczas spotkania okaże się, że tylko niektórzy z członków rodziny wykazują trudności lub są ich źródłem, najczęściej kolejne konsultacje odbywają się już tylko z ich udziałem. Jako terapeuci proponujemy różne rozwiązania i konfiguracje, by ustalić, w której relacji występują najbardziej złożone trudności.

Terapia najczęściej wiąże się z poczuciem wstydu i winy, które występują u pacjentów. Jednocześnie borykają się oni ze strachem przed oceną. To, że korzystasz z terapii rodziny, nie oznacza jednak, że jesteś złym rodzicem, córką, synem, współmałżonkiem, teściem czy teściową. Terapia nie polega na ocenianiu Was jako członków rodziny i wytykaniu błędów w relacjach. Co więcej, terapeuta w swojej pracy kieruje się zasadą otwartości, zaufania i poufności. Atmosfera dyskrecji, którą zapewniamy każdemu pacjentowi, wpływa na zbudowanie poczucia komfortu i bezpieczeństwa podczas terapii.

Terapia rodziny w Krakowie

Terapia rodziny w Krakowie dostępna jest w naszej Klinice Zdrowia Psychicznego i Seksualnego PROGRES. Pojedyncze spotkanie trwa 90 minut, a jego koszt to 300-600 złotych. Oferujemy terapię rodziny prowadzoną przez dwoje terapeutów jednocześnie. Spojrzenie na dynamikę relacji rodzinnych z dwóch różnych perspektyw pomaga w lepszym zrozumieniu mechanizmów funkcjonowania rodziny. Zapewnia też większy obiektywizm w postrzeganiu sytuacji. Systemowa terapia pozwala uzyskać dodatkowe możliwości w rozwiązywaniu trudności z perspektywy zależnej od płci czy wieku pacjentów. Rozmowy pomiędzy terapeutami, które występują w czasie sesji, dają rodzinom pierwsze impulsy do refleksji.

Nasi specjaliści postarają się jak najlepiej poznać podsystemy Waszej rodziny oraz sposób, w jaki organizujecie jej funkcjonowanie. Naprawa relacji wpłynie pozytywnie na Wasze samopoczucie. Na nowo obudzi w Was pokłady empatii, zrozumienia, nauczy konstruktywnej komunikacji.

Adresaci terapii

Sesje adresowane są w szczególności do rodzin doświadczających problemów wychowawczych lub wszelkich trudności związanych z dobrostanem dzieci i młodzieży, problemów w komunikacji między członkami rodziny, sytuacji lub ryzyka rozpadu rodziny. Rodzice powinni skonsultować się z terapeutą, gdy niepokoi ich zachowanie dziecka/dzieci, przeżywają trudności wychowawcze lub mają wrażenie, że tracą kontakt i nić porozumienia z dziećmi.

Również, gdy odczuwacie, że pomiędzy Wami „coś się psuje”, a więzy rodzinne, które Was łączą, nie są już tak silne jak kiedyś, nie wahajcie się umówić na wizytę. Gdy problemy jednego z członków rodziny znacząco wpływają na atmosferę i Wasze relacje, a w domu często panuje napięcie – nietrudno o wybuchy złości i kłótnie.

Z pomocy specjalisty warto również skorzystać w przypadku, gdy rodzina lub poszczególni jej członkowie przeżywają różnego rodzaju kryzysy. Może to być utrata pracy, śmierć bliskiej osoby, ciężka choroba, niepełnosprawność lub nawet pojawienie się na świecie nowego członka rodziny. W wielu nowych sytuacjach nie radzimy sobie bowiem samodzielnie z zachodzącymi zmianami.

Skuteczność terapii

Terapia jest skuteczna wtedy, gdy w jej wyniku ustąpi problem, z którym do terapeuty zgłosiła się dana rodzina. Zdarzają się jednak sytuacje, w których pacjenci zbyt szybko spodziewają się spektakularnych efektów. Oddziaływania terapeutyczne muszą być jednak rozłożone w czasie. Zaistnienie zmiany rzadko dokonuje się po pierwszym czy drugim spotkaniu z terapeutą. Wskazane jest zaufanie i cierpliwość.

Dodatkowymi zaletami terapii rodziny jest ogólna poprawa relacji i komunikacji. Członkowie rodziny lepiej rozumieją swoje potrzeby oraz zachowania, dzięki czemu uważniej respektują własne i cudze granice. Rodzice zwiększają swoje kompetencje wychowawcze, a wszyscy członkowie rodziny uczą się, w jaki sposób okazywać sobie nawzajem więcej życzliwości i wspierającego szacunku.

Potrzebujesz pomocy?

Pomoc specjalisty jest na wyciągnięcie ręki. Wystarczy, że się z nami skontaktujesz. Psycholodzy i psychoterapeuci Kliniki Zdrowia Psychicznego i Seksualnego PROGRES czekają na Twój ruch, by móc wykonać swój.

Umów wizytę online

Wybierz specjalistę z listy poniżej

Umów wizytę telefonicznie

Zadzowń pod numer 505 511 150

Wyślij wiadomość e-mail

Na adres recepcja@klinikaprogres.pl