Psychoterapia dla pary – kiedy jest pomocna?

psychoterapia dla pary

Życie w związku z drugim człowiekiem stwarza wiele okazji do radości i zmartwień. Dzieląc swoje osobiste przeżycia z najbliższą osobą, wcześniej czy później napotyka się pewne trudności, popada w konflikty, które z czasem mogą być coraz trudniejsze do rozwiązania. Psychoterapia dla pary umożliwia omówienie problematycznych kwestii na neutralnym gruncie dla obu stron związku. Wsparcie doświadczonego, bezstronnego i obiektywnego specjalisty pomaga szybko i skutecznie rozwiązać wiele konfliktów. Para musi jednak odczuwać chęć wzajemnego zrozumienia. Inaczej zwykle partnerzy nie decydują się na pomoc osób z zewnątrz.

Psychoterapia dla pary jest formą pomocy i wsparcia przeznaczoną nie tylko dla małżeństw. Skorzystać z niej może każda para hetero- lub homoseksualna – zarówno ta, trwająca w związku nieformalnym, jak i ta, która go sformalizowała. Partnerzy zmagają się w swoim życiu i relacjach z różnorodnymi trudnościami. Wiele z nich wynika z różnic charakterologicznych, osobowościowych. Na niektóre z nich mamy jednak większy wpływ niż na pozostałe. Mowa tu przede wszystkim o konfliktach wywoływanych przez czynniki środowiskowe. Ponieważ ostatecznie wiele par nie może się ze sobą porozumieć i w wielu kwestiach dojść do kompromisu, decydują się oni na tę formę pomocy.

Konflikt w związku

Konflikt w parze jest nieodłączną częścią życia każdego partnera pozostającego w związku. Życie z drugim człowiekiem u boku dostarcza zarówno przyjemnych, jak i trudnych chwil. Większość konfliktów i kryzysów można jednak rozwiązać polubownie i kompromisowo. Jeżeli partnerzy są otwarci i wypracowali dotychczas sprawdzone sposoby komunikacji oparte na wzajemnym szacunku, kryzys można skutecznie rozwiązać. Nie zawsze jednak dają sobie oni radę samodzielnie. W przypadku złożonych trudności pomocna okazuje się psychoterapia dla pary.

Trudności napotykane w związku mogą mieć różne podłoże. Najczęściej pacjenci, którzy zgłaszają się na psychoterapię w parze, odczuwają stałe, narastające i trudne do wytrzymania napięcie w relacji. Wiąże się ono z konkretnym wydarzeniem, trudną sytuacją, zachowaniem partnera, koniecznością zmian. Pary zgłaszają się na terapię z powodu objawów, na które cierpi jeden z partnerów, chronicznego konfliktu utrudniającego normalne funkcjonowanie i akceptację oraz z powodu trudności dziecka, które wpływają na całą rodzinę, w tym również kumulują napięcie w relacji partnerskiej lub małżeńskiej. Równie często powodem wizyty u psychoterapeuty jest uzależnienie od seksu, nadmierna internetowa aktywność seksualna jednego z partnerów, nadopiekuńczość, chorobliwa zazdrość, dominacja czy wzajemne obwinianie się.

Psychoterapia dla pary – przeciwwskazania

Psychoterapia dla pary nie jest jednak przeznaczona dla każdego. Jeżeli w związku dochodzi do przemocy, konieczna może okazać się nie psychoterapia, a interwencja kryzysowa lub uczestnictwo w spotkaniach grup wsparcia. Oczywiście każdy terapeuta może naprowadzić partnerów na pożądane działania, które mają przynieść oczekiwane rezultaty. Również jeżeli jeden z partnerów lub oboje są uzależnieni, powinni udać się na terapię kierowaną i odwyk. Jeżeli zaś jeden z partnerów cierpi z powodu zaburzeń psychicznych, konieczna może być wtedy psychoterapia indywidualna. Może stanowić ona rozszerzenie spotkań odbywających się w ramach psychoterapii dla pary. Ponieważ istnieją różne rodzaje zaburzeń psychicznych, różnorodnie przebiega również ich leczenie. Niektóre małżeństwa ostatecznie podejmują decyzję o rozstaniu jeszcze przed rozpoczęciem terapii. Również w takim przypadku, gdy partnerzy nie są już w stanie się porozumieć, nie podejmuje się terapii.

Cena i czas

Prywatna psychoterapia dla pary wiąże się z pewnym kosztem. Całkowity koszt terapii uzależniony jest głównie od jej czasu i liczby wizyt. Cena jednego spotkania z terapeutą waha się zwykle od 200-400 zł za 50-100 min.

O tym, ile trwa psychoterapia, decyduje zwykle zaangażowanie partnerów i trudność, z jaką muszą się oni zmierzyć. Każdy kłopot, z którym pacjenci przychodzą do specjalisty, jest inny i ma odmienne podłoże. W związku z tym niemożliwe jest jednoznaczne określenie czasu, jaki należy przeznaczyć, by terapia dla pary przyniosła oczekiwany rezultat. Standardowa częstotliwość spotkań w terapii partnerskiej to jedno tygodniowo lub jedno na dwa tygodnie. Jego czas to zwykle od 50 do 100 minut. W wielu przypadkach dopiero podczas sesji terapeutycznych partnerzy uświadamiają sobie swoje realne trudności i dostrzegają nie tylko nowe konflikty, ale również możliwości dla odbudowania wzajemnego szacunku i szczerości. Z tego względu niektóre spotkania wymagają większej częstotliwości lub wydłużenia swojego czasu. Ostatecznym celem podjęcia tego rodzaju psychoterapii jest doprowadzenie partnerów do wyboru jednego z dwóch dostępnych rozwiązań. Jest to rozstanie lub pozostanie w związku.

Psychoterapia dla pary – efekty

Już pierwsza wizyta u psychoterapeuty może podpowiedzieć parze, w czym tkwi trudność w ich relacji. Podczas powtarzalnych sesji terapeutycznych partnerzy zajmują się wspólnymi dylematami i przeżywanymi sytuacjami kryzysowymi. Rozmawiają w obecności wykwalifikowanego i doświadczonego psychoterapeuty, który w każdej chwili służy swoją pomocą i czuwa nad spokojnym przebiegiem konwersacji. Terapię pary uznaje się za skuteczną wtedy, gdy zmienia pogląd partnerów na ich relację, modyfikuje dysfunkcyjne zachowania, redukuje proces unikania emocji i poprawia proces komunikacji. Jednocześnie promuje mocne strony partnerów, nie skupiając się na ich „dołowaniu”. Dzięki temu buduje się mocną odporność związku, istotną zwłaszcza w ostatnich etapach terapii. Gdy zbliża się ona ku końcowi, partnerzy powinni być gotowi do samodzielnego stawiania czoła codziennym trudnościom i wyzwaniom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *