Artykuły

Tag: złość

złość chorego

Zrozumieć złość chorego

Jako zdrowi ludzie, dążymy do zaspokojenia każdej potrzeby, a trudność na drodze do jej spełnienia, rodzi frustrację.