Anna Cisło

Psycholog, Psychoterapeuta

Jestem absolwentką studiów psychologicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim, ze specjalnością psychologia małego dziecka oraz psychologia pracy i organizacji oraz psychoterapeutką par, rodzin i indywidualną po ukończeniu całościowego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie systemowym. Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Stowarzyszeniu Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych, pracując zarówno z dziećmi jak i osobami dorosłymi oraz w Ambulatorium Terapii Rodzin Kliniki Dzieci i Młodzieży przy Katedrze Psychiatrii CM UJ. Ważny jest dla mnie rozwój osobisty. Staram się stale podnosić swoje kompetencje, brać udział w szkoleniach i konferencjach. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

W czym mogę pomóc?

Zajmuję się terapią i poradnictwem psychologicznym skierowanym do rodzin, par oraz osób indywidualnych. Towarzyszę osobom przeżywającym kryzysy osobiste, doświadczającym utrat, odczuwającym obniżony nastrój lub lęk. Staram się pomóc w lepszym poznaniu siebie, swoich emocji oraz w akceptacji i samorealizacji. Bliskie mi są ponadto kwestie związane z rodzicielstwem, a także praca z rodzinami w sytuacjach konfliktów, trudności relacyjnych czy komunikacyjnych, nakierowana na obniżenie napięcia, poprawę funkcjonowania, nabywanie nowych umiejętności psychospołecznych, radzenie sobie z trudnościami oraz zacieśnianie więzi rodzinnych.

Oferta konsultacji

  • Terapia indywidualna
  • Terapia pary
  • Terapia rodziny
  • Poradnictwo psychologiczne
  • Warsztaty psychologiczne

Certyfikaty

  • Absolwentka studiów psychologicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim
  • Kurs Systemowej Terapii Rodzin
  • Warsztat „Porozumienie bez Przemocy”
  • Projekt mobilności „Kompetencje tworzą przyszłość”