Katarzyna Malaca

Psycholog dziecięcy

Jestem absolwentką psychologii stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Studia ukończyłam z wyróżnieniem. Nieustannie staram się poszerzać swoje kwalifikacje zawodowe, uczestnicząc w kursach i szkoleniach specjalistycznych. Jestem w trakcie całościowego kursu psychoterapii w nurcie systemowo – psychodynamicznym atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. W trakcie studiów zdobyłam uprawnienia pedagogiczne. Jestem również certyfikowanym trenerem TUS. Posiadam doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz rodzicami/opiekunami. W pracy skupiam się na identyfikacji i wzmocnieniu zasobów młodego człowieka. Korzystam głównie z założeń podejścia systemowego oraz z technik poznawczo – behawioralnych. Kieruję się empatią i zrozumieniem. Staram się stwarzać przyjazną, bezpieczną atmosferę. W gabinecie kieruję się Kodeksem Etycznym Psychologa. Do moich zainteresowań naukowych i zawodowych należy problematyka dziedzictwa rodzinnego, traumy transgeneracyjnej, zjawisko parentyfikacji, terapia rodzin i par. Zapraszam na konsultacje psychologiczne dla dzieci, młodzieży oraz rodziców/opiekunów.

W czym mogę pomóc?

Oferuję pomoc w postaci poradnictwa psychologicznego dla dzieci, młodzieży oraz rodziców/opiekunów. Pomagam i towarzyszę młodym ludziom na drodze szeroko rozumianego rozwoju, poznania siebie oraz radzenia sobie z trudnościami i wyzwaniami życiowymi.

 

Na pierwszą wizytę zapraszam rodziców.

Certyfikaty

  • Dyplom ukończenia studiów magisterskich na kierunku psychologia stosowana (Uniwersytet Jagielloński)
  • Uprawnienia pedagogiczne (Studium Pedagogiczne UJ)
  • Certyfikat trenera TUS (Fundacja Pomoc Autyzm)