Katarzyna Martuszewska

Psychiatra

Jestem absolwentką wydziału lekarskiego CM UJ. W trakcie swojej ponad 20 letniej drogi zawodowej zdobyłam specjalizację z psychiatrii ogólnej, którą poszerzyłam o umiejętność pracy w środowisku pacjenta kierując zespołem wielodyscyplinarnym i zdobywając certyfikat w tym zakresie. Diagnozując pacjentów staram się brać pod uwagę rolę jaką zgłaszane obawy pełnią w ich środowisku co pozwala mi postawić pełniejszą i dokładniejsza diagnozę. W trakcie procesu leczenia dużą uwagę przywiązuje do informacji zwrotnych od pacjenta zapewniając tym pacjentowi pełny komfort leczenia. Szanuję zdanie pacjenta i jego potrzeby, za którymi staram się podążać we wspólnej drodze do uzdrowienia. Nie zawsze włączam leczenie farmakologiczne. Po postawieniu diagnozy kieruję do właściwych specjalistów i terapeutów.

W czym mogę pomóc?

W trakcie procesu leczenia dużą uwagę przywiązuje do informacji zwrotnych od pacjenta zapewniając tym pacjentowi pełny komfort leczenia. Szanuję zdanie pacjenta i jego potrzeby,za którymi staram się podążać we wspólnej drodze do uzdrowienia. Nie zawsze włączam leczenie farmakologiczne.Po postawieniu diagnozy kieruję do właściwych specjalistów i terapeutów.

Oferta konsultacji

  • Postawienie diagnozy wstępnej
  • Modyfikacja diagnozy w trakcie leczenia
  • Właściwy dobór farmakoterapii
  • Skierowanie na konieczne konsultacje i badania
  • Kontynuacja leczenia farmakologicznego
  • Opiniowanie
  • Wystawianie wniosków dotyczących świadczeń ZUS i MOPS oraz Zoom
  • Zakończenie leczenia farmakologiczneg

Certyfikaty

  • Specjalizacja z psychiatrii ogólnej
  • Certyfikat potwierdzający pracę w środowisku pacjenta