Monika Koruba

Psychoterapeuta

Jestem psychoterapeutką w trakcie całościowego 4-letniego szkolenia w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt, który jest akredytowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.


W terapeutycznym kontakcie ważne jest dla mnie budowanie atmosfery bezpieczeństwa i zaufania. Zależy mi na stworzeniu przestrzeni, w której osoby, z którymi pracuję, mogą czuć się bezpiecznie i swobodnie wyrażać swoje emocje, myśli i doświadczenia.


Bliskie jest mi podejście holistyczne, które traktuje umysł i ciało jako integralną całość. Uważne wsłuchiwanie się w ciało i zrozumienie jego przekazu jest dla mnie cennym elementem pracy terapeutycznej. Wierzę, że ciało jest źródłem informacji o ukrytych traumach, blokadach emocjonalnych i nierozwiązanych konfliktach, które wpływają na nasze życie. Poprzez budowanie większej świadomości ciała i docenianie jego mądrości, pomagam w podróży ku lepszemu zrozumieniu siebie i swoich potrzeb.


Moja droga zawodowa była nietypowa. Przez 9 lat moja kariera rozwijała się w międzynarodowej korporacji, jednak to właśnie w obszarze psychoterapii odnalazłam autentyczne spełnienie. Doświadczenie pracy w wymagających okolicznościach oraz osobistej zmiany zawodowej, przekładam teraz na swoją praktykę terapeutyczną. Dobrze rozumiem uczucia i obawy, które towarzyszą wyzwaniom i zmianom w życiu.


Doświadczenie zawodowe w obszarze pracy terapeutycznej w kontakcie indywidualnym, z parami i rodzinami zdobywałam w Oddziale Psychiatrycznym Dziennym w Wojskowym Szpitalu Klinicznym w Krakowie oraz w Stowarzyszeniu Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt. W celu ciągłego doskonalenia swojej pracy i podnoszenia kompetencji, regularnie uczestniczę w superwizji indywidualnej i grupowej. Dodatkowo, kontynuuję swoją edukację poprzez udział w różnego rodzaju szkoleniach i warsztatach, aby lepiej dostosować swoją pomoc do indywidualnych potrzeb każdej osoby, z którą pracuję.

Jako terapeutka, dostrzegam, że każda osoba przechodzi unikalną drogę, a każdy proces zmiany jest wyjątkowy. Możliwość towarzyszenia w tej osobistej podróży jest dla mnie wyjątkowym doświadczeniem.

W czym mogę pomóc?

W mojej pracy towarzyszę osobom w ich drodze do lepszego zrozumienia siebie, budowania większej samoakceptacji i zaufania do siebie. Wspólnie odkrywamy źródła trudności, a następnie szukamy narzędzi i strategii, które pomagają osiągnąć większą równowagę i spełnienie w życiu osobistym oraz w relacjach z innymi.


Moje pole działania skupia się na pracy z osobami dorosłymi, które zgłaszają różnorodne trudności emocjonalne, takie jak obniżony nastrój, lęk, nadmierny krytycyzm, trudności w doświadczaniu złości, wstydu i poczucia winy. Ponadto, pracuję z osobami, które doświadczają trudności w bliskich relacjach, takimi jak trudności komunikacyjne, konflikty rodzinne, czy trudności w budowaniu i utrzymywaniu zdrowych relacji partnerskich.


Tematyka rodzicielstwa jest dla mnie szczególnie ważna, ponieważ wierzę, że wsparcie rodziców i opiekunów ma kluczowe znaczenie dla zdrowego rozwoju dzieci i relacji w rodzinie.

Oferta konsultacji