Monika Maaga

Psychoterapeuta

Jestem psychoterapeutką w trakcie całościowego szkolenia psychoterapeutycznego w Szkole Psychoterapii Gestalt w Warszawie. Terapia jest dla mnie opartym na bezpieczeństwie i zaufaniu spotkaniem, które pomaga odkrywać nowe rozwiązania, zasoby i siły na drodze ku pożądanej przez klienta zmianie. Posiadam wykształcenie ekonomiczne oraz ponad 12-letnie doświadczenie w pracy w biznesie w środowisku międzynarodowym, z którego czerpię w pracy z klientami zgłaszającymi się w temacie kryzysów związanych z obowiązkami zawodowymi.

 

Dbam o jakość prowadzonej przeze mnie psychoterapii poprzez zaangażowanie we własny rozwój osobisty, uczestniczenie w szkoleniach oraz regularną superwizję u certyfikowanych superwizorów.

 

Prywatnie jestem miłośniczką podróży, fascynuje mnie temat różnic kulturowych oraz to, w jaki sposób wpływają one na nasze relacje, zarówno w sferze prywatnej jak i zawodowej.

 

EN

 

I am a psychotherapist in training at the School of Gestalt Psychotherapy in Warsaw. I see therapy as a process that provides you with a safe space to explore your worries, thoughts and fears and helps you discover new solutions, resources and strengths on the path towards your desired change. I try to meet you from one human being to another, rather than treat or analyse you. I will work slightly differently with each client – what you will get is me, in relation to you and what you bring, rather than a fixed approach or school of thought. I work with a focus on creative ways of coming to new insights and actionable practices for you to get the most out of your therapy process.

 

In order to uphold the highest standards of psychotherapeutic practice, I work under regular supervision provided by a certified supervisor. I have a Master’s Degree from the Cracow University of Economics and over 12 years of experience working in multinational companies in various sectors. I draw on this experience when working with clients experiencing crises related to their professional life or work responsibilities.

 

Privately, I am a travel enthusiast, fascinated by the subject of cultural differences and how they affect our relationships, both in our private and professional life.

W czym mogę pomóc?

W swojej pracy wspieram osoby, które doświadczają spadku nastroju, mają trudność w nawiązywaniu i utrzymywaniu bliskich relacji lub czują się przytłoczone przez samotność i pustkę. Towarzyszę również osobom zmagającym się z długotrwałym stresem, doświadczającym straty bądź znajdującym się w kryzysowej sytuacji życiowej. Jeżeli chcesz w atmosferze życzliwości i akceptacji uzyskać wsparcie w drodze do lepszego zrozumienia siebie, zmian czy poprawy komfortu życia, zapraszam Cię do współpracy. Pracuję z osobami dorosłymi w języku polskim oraz angielskim.

 

EN

 

I offer support to people who are experiencing prolonged mood fluctuation, have difficulty with establishing and maintaining close relationships or feel overwhelmed by the feeling of loneliness and emptiness. I also work with people struggling with long-term stress, experiencing loss or in a life crisis situation. If you’re seeking assistance in starting your personal journey to becoming more self-aware, implementing changes in your life or improving your well-being and wish to explore this under safe and supportive conditions, then therapy might be a step in the right direction for you. I work with adults in Polish and in English.

Oferta konsultacji

  • Psychoterapia indywidualna dorosłych
  • Interwencja kryzysowa

 

EN

 

  • Individual psychotherapy for adults
  • Crisis intervention