Sabina Staszczyk

Psycholog, Psychoterapeuta

Jako psycholog i psychoterapeuta w trakcie kompleksowego szkolenia w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie, oferuję wsparcie oparte na fundamencie akademickim i praktycznym doświadczeniu. Moja edukacja obejmuje studia doktoranckie z psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, a moje zainteresowania naukowe skupiają się na dynamice zaangażowania w pracę, w tym na aspektach pasji i uzależnienia od pracy. Posiadam doświadczenie w prowadzeniu badań nad wypaleniem zawodowym i pracoholizmem. Jestem współautorką publikacji naukowych w tych obszarach. Pracując w środowisku biznesowym, pełniłam role kierownicze i dyrektorskie, wspierając tworzenie środowiska pracy sprzyjającego zdrowemu zaangażowaniu zawodowemu. Te doświadczenia pozwalają mi efektywnie wspierać osoby zmieniające swoje podejście do pracy i życia zawodowego.

W czym mogę pomóc?

W mojej praktyce terapeutycznej stosuję podejście Gestalt. Towarzyszę klientom w procesie dochodzenia do tego, co dla nich ważne, integrując myśli, uczucia i działania. Podczas sesji koncentruję się na aktualnym doświadczeniu, eksplorując, jak przeszłe wydarzenia wpływają na teraźniejsze funkcjonowanie. Moje doświadczenia i stosowane przeze mnie podejście jest szczególnie przydatne dla osób zmagających się z życiowymi trudnościami, poczuciem samotności czy problemami związanymi z pracą, takimi jak wypalenie zawodowe czy pracoholizm.

 

Pracuję z dorosłymi, przestrzegając Kodeksu Etycznego Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt i korzystając z regularnej superwizji. Oferuję konsultacje stacjonarne w Krakowie.

Oferta konsultacji

  • Konsultacja psychologiczna
  • Psychoterapia indywidualna dorosłych

Certyfikaty

  • Magister psychologii, Uniwersytet Jagielloński
  • Całościowy 4-letni kurs w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie akredytowany przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt (PTPG) i European Association for Gestalt Therapy (EAGT) – w trakcie
  • Kurs specjalistyczny „Doświadczenie samotności. Praca terapeutyczna z klientami z różnych generacji”