Weronika Hawryłeczko

Psycholog, Seksuolog w trakcie szkolenia

Jestem psycholożką i seksuolożką w trakcie szkolenia. Ukończyłam pięcioletnie studia magisterskie na kierunku Psychologia Ogólna realizowanym w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W ramach studiów psychologicznych realizowałam specjalistyczne zajęcia teoretyczne i warsztaty praktyczne z obszaru pomocy psychologicznej. Studia z zakresu Seksuologii Klinicznej realizuję na Uniwersytecie SWPS w Krakowie. Uczestniczyłam w kursie doskonalącym prowadzonym przez Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ oraz Katedrę Psychoterapii UJ CM.

 

Posiadam czteroletnie doświadczenie zawodowe, które zdobywałam pracując w paradygmacie redukcji szkód realizując pomoc psychologiczną, interwencje kryzysowe i działania profilaktyczne z grupą osób dotkniętych wykluczeniem społecznym, u których występowało uzależnienie od jednej lub więcej substancji, a także inne zaburzenia psychiczne. W 2021 r. byłam współtwórczynią i koordynatorką Hostelu Readaptacyjnego Drop-Up w Krakowie, realizowanego w ramach Stowarzyszenia Monar .

W czym mogę pomóc?

Konsultacje psychologiczne są formą wsparcia, która umożliwia przyjrzeniu się wybranemu obszarowi, w których pacjent chce wprowadzić zmiany. Obecnie zajmuję się głębszym zrozumieniem wyzwań, z którymi mogą mierzyć się osoby neuroróżnorodne w obszarze komunikacji, relacji interpersonalnych, edukacji , życiu zawodowym i seksualnym. Zapraszam do mojego gabinetu dorosłe osoby neuroróżnorodne, które potrzebują rozmowy na temat konkretnych wyzwań, bez konieczności podejmowania długoterminowej terapii. Specjalizuję się w obszarach takich jak proces akceptacji diagnozy ADHD lub/i spektrum autyzmu, utrata pracy, zmiana miejsca zamieszkania, trudności w relacjach interpersonalnych czy edukacyjne. Szczególnie ważnym obszarem w mojej pracy są aspekty związane z destygamtyzacją neuroróżnorodności w przestrzeni społecznej.

 

Aktywnie wspieram społeczność GSRD (gender, sexuality, relationship diversities), angażując się w promocję zdrowej i bezpiecznej seksualności. Moja praca skupia się na wsparciu osób doświadczających stresu mniejszościowego oraz trudności w osiągnięciu satysfakcjonującego życia seksualnego. Dodatkowo, prowadzę edukację seksualną dla osób dorosłych, dążąc do rozwoju pełniejszego i bardziej świadomego podejścia do aspektów seksualności w zgodzie z akceptacją własnych potrzeb.

 

Prowadzone przez mnie konsultacje psychologiczne i seksuologiczne są dostępne zarówno online, jak i osobiście dla osób dorosłych

Oferta konsultacji

  • Konsultacja psychologiczna
  • Konsultacja seksuologiczna
  • Interwencja kryzysowa

Edukacja

  • Psychologia – jednolite studia magisterskie – UJ

  • Seksuologia kliniczna – studia podyplomowe – SWPS

  • Kurs “Psychoterapia praktyczna” – MCKP UJ (200 h)